Service

Voor bewoners van Heerderhaegen is een breed pakket aan zorg- en dienstverlening beschikbaar.

Een overzicht daarvan vindt u op de website van zorgorganisatie Viattence.

U bent als burger vrij om te kiezen welke zorgaanbieder u wilt als thuiszorg/wijkverpleging. Als u een zorgvraag heeft, komt de wijkverpleegkundige langs en stelt samen met u uw zorgmomenten vast. Welke zorg is nodig en wat kan de thuiszorg bieden.

Ook wordt met u gekeken naar wat u zelf zou kunnen of weer zelf wilt bereiken, eventueel met hulpmiddelen en of er nog andere organisaties zijn die hierbij kunnen ondersteunen.

Het doel is zo zelfstandig mogelijk langer thuis te blijven wonen.

Viattence heeft ook eigen paramedische diensten, fysiotherapie en Ergotherapie. Zij kunnen u zo nodig adviseren/ondersteunen in de zelfredzaamheid/zelfstandigheid.

Uw appartement heeft een alarmeringssysteem, welke 24 uur in een noodsituatie gebruikt kan worden. Van 7.00 tot 23:00 uur komt dan een zorgmedewerker en vanaf 23:00 tot 7:00 uur collega van vast nachtteam Verian. Alarmering kan via een drukknop, die u bij u draagt. Kiest u voor opvolging van uw alarmering door Viattence, laat u ons dat dan weten.

Wij hebben dan wel persoonlijke gegevens van u nodig, die wij digitaal vastleggen, om uw noodoproep te kunnen opvolgen.

Mocht u onze ondersteuning dagelijks of wekelijks nodig hebben, wij als Thuiszorg Viattence streven ernaar om, samen met u, u langer veilig en verantwoord thuis te laten blijven wonen, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Informatie kunt u krijgen bij de zorgconsulenten:

Viattence zorg en wonen
Zorg & welzijn, zorgconsulenten
Tel. (0578) 668 449