Wilma Reimink

Verzorgster

Als verantwoordelijke voor de thuiszorg in Heerde kom ik op veel plaatsen, maar nergens is de hulpverlening zo goed mogelijk als in Heerderhaegen. Hier is echt rekening gehouden met de ruimte die nodig is.

De douches zijn breed en groot, de slaapkamer is ruim en beide bieden voldoende mogelijkheden om met hulpmiddelen te werken. De brede deuren die slaapkamer en woonkamer scheiden waarborgen enerzijds privacy, maar anderzijds bestaat de mogelijkheid om de cliënt bij het huiselijk gebeuren te betrekken.

De verzorgster is naast de afgesproken contact momenten van 7 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond bereikbaar. In de nacht is de verantwoordelijk verpleegkundige van het naastgelegen verpleeghuis oproepbaar. Alarmering kan via drukknop die om de pols zit of hanger, maar ook kan de mobile telefoon gebeld worden.

De eerste stap is meestal de afspraak dat hulp geboden wordt op afroep. Wordt meer hulp noodzakelijk dan wordt een zorgleefplan opgesteld dat  gezien moet worden als een contract tussen hulpverlener en cliënt. Er wordt een zorgdossier aangelegd dat beschikbaar is voor de hulpverleners en de cliënt bepaald wie er daarnaast inzage in heeft.

Wij werken met een klein team en proberen met zo weinig mogelijk verschillende personen naar een cliënt te gaan. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid en het voorkomt dat de cliënt zich een nummer voelt.